Αρχική Επικοινωνία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΔΥΣΗΣ

Το Πρόγραμμα αυτό βρίσκει με ακρίβεια την Ανατολή κα Δύση για χρονικά διαστήματα που θέλουμε αρκεί να δώσουμε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος της περιοχής και τη διαφορά από το Αστεροσκοπείο Γκρίνουϊτς.