Αρχική Επικοινωνία

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΒΛΑΒΕΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Το πρόγραμμα texnikos δίνει απλές και εύκολες λύσεις
στην οργάνωση του Γραφείου του επαγγελματία, του τεχνικού, του εμπόρου.

ΓΕΝΙΚΑ

Tο πρόγραμμα προβλέπει:

  • Πελατολόγιο, κατάλληλο για οιονδήποτε επαγγελματία
  • Αρχείο επισκέψεων
  • Αρχείο Μηχανημάτων
  • Αρχείο ανταλλακτικών
  • Αρχείο βλαβών
Παράδειγμα, μπορούμε να δούμε για έναν συγκεκριμένο πελάτη και ένα συγκεκριμένο μηχάνημα
τι επισκέψεις έχουν γίνει, τι βλάβες παρουσίασε, τι ανταλλακτικά χρησιμοποιήθηκαν κάθε φορά.
Στα ιδιαίτερα σημεία υπεροχής του προγράμματος εντάσσονται:
η ταχύτητά του, η απλότητα στη χρήση έτσι ώστε
ένας απλός χρήστης να μπορεί να το χρησιμοποιήσει μέσα σε ελάχιστο χρόνο,
καθώς και η ευέλικτη σχεδίασή του.