Αρχική Επικοινωνία

SUDOKU

Το πρόγραμμα δημιουργεί Sudoku τύπου εύκολο μέχρι πολυ δύσκολο.
Σας παρέχει ευκολία για την λύση.
Μπορεί να εκτυπωθεί.
Μπορεί να αποθηκευθεί.